Animacje do interaktywnej książki dla dzieci Mother Gray and Little Blue

Animacja postaci do interaktywnej książki dla dzieci “Mother Gray and Little Blue”.

Technologia: animacja szkieletowa w programie Spine

Zleceniodawca: Sodigital

Realizacja: 2016