Animacje do gry

Animacje do gry “Altercosmos”

Technologia: animacja szkieletowa w programie Spine

Zleceniodawca: PlayWay S.A.

Realizacja: 2016