Animacja 2D “Nie dla kopalni”

Animacja 2D “Nie dla kopalni”

Zleceniodawca: Multiconsult Polska sp. z o.o.

Realizacja: maj 2016